sobota, 24 czerwca 2017

Szkolenie obronne 2017 Muzeum Stutthof na terenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się wspólne szkolenie obronne czterech instytucji podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Muzeum Stutthof, Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Pierwszego dnia uczestnicy szkolenia zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zapoznali się również z elementami sytemu ochrony i zabezpieczenia zbiorów muzealnych. Drugi dzień poświęcony był wykładom o tematyce obronnej. Prowadzili je specjaliści ds. obronnych z Muzeum Stutthof, Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W trakcie szkolenia przeprowadzono również ćwiczenie praktyczne.

Dziękujemy dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za pełną życzliwość i udostępnienie swojej bazy lokalowo-dydaktycznej na potrzeby szkolenia. Specjalne podziękowania należą się pracownikom muzeum, a w szczególności panu Bartłomiejowi Garbie, który był głównym organizatorem szkolenia.

Do zobaczenia na następnym szkoleniu! 
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz