czwartek, 3 sierpnia 2017

Regulamin zwiedzania Muzeum Stutthof

Muzeum Stutthof to miejsce szczególne, w którym obowiązują również szczególne zasady zachowania oraz zwiedzania. Z katalogiem wymagań i ograniczeń na terenie Muzeum Stutthof, każdy zwiedzający może zapoznać się przed wejściem na teren muzeum, przy bramie głównej. Tekst obowiązującego w muzeum regulaminu zwiedzania znajduje się w Biurze Obsługi Zwiedzających. 

Z naszych obserwacji wynika, że nagminnie łamany jest obowiązujący na całym terenie zakaz palenia tytoniu oraz zakaz wjazdu wózkami dziecięcymi na ekspozycje muzealne. W następnej kolejności łamany jest zakaz wjazdu rowerów oraz obowiązek właściwej opieki nad dziećmi. Niestety, nie wszyscy zwiedzający rozumieją, że cały teren muzeum to tak naprawdę wielki cmentarz i w czasie zwiedzania należy zachować ciszę.

Z uwagi na uporczywie powtarzające się naruszenia zasad zwiedzania oraz zachowania przez niektórych zwiedzających, publikujemy tekst obowiązującego regulaminu zwiedzania oraz zdjęcia tablic informacyjnych usytuowanych przy bramie głównej i apelujemy o przestrzeganie wyszczególnionych na nich zasad i ograniczeń.    


Regulamin zwiedzania w Muzeum Stutthof.

1.    Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
2.    Ekspozycje Muzeum są udostępniane zwiedzającym codziennie:
·        w okresie od 1 maja do 30 września w godz. 8 -18,
·        w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godz. 8 -15.
3.    Dyrektor może doraźnie zmienić godziny otwarcia placówki, zasady jej zwiedzania oraz określić dni świąteczne, w które muzeum jest nieczynne. Szczegółowe informacje na temat zmian dotyczących otwarcia Muzeum zamieszczane są na stronie internetowej: www.stutthof.org.
4.    Ostatnie wejście na teren Muzeum jest możliwe pół godziny przed jego zamknięciem.
5.    Po zamknięciu wstęp na teren Muzeum jest zabroniony.
6. Zwiedzający są zobowiązani stosować się do ustnych zaleceń pracowników Biura Obsługi Zwiedzających, wartowników Straży Muzealnej i przewodników, a także innych pracowników Muzeum Stutthof, gdy stwierdzą oni wystąpienie sytuacji wymagającej interwencji.
7.  Zwiedzanie Muzeum może odbywać  się indywidualnie lub w  grupach zorganizowanych, w towarzystwie przewodnika.
8.  Organizacją obsługi grup zwiedzających oraz osób indywidualnych zajmuje się Biuro Obsługi Zwiedzających.
9.    Zwiedzanie Muzeum odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie.
10. Teren i obiekty byłego obozu Stutthof mogą samodzielnie zwiedzać osoby, które ukończyły 13 lat. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką dorosłych.
11. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
 • wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, a także wnoszenia i spożywania alkoholu,
 • palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia,
 • wprowadzania przez zwiedzających rowerów i wjeżdżania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczony parking,
 • hałaśliwego zachowania się,
 • używania telefonów komórkowych w pomieszczeniach oraz w sposób utrudniający zwiedzanie innym osobom i grupom,
 • używania  radioodbiorników i  urządzeń  do odtwarzania  muzyki w inny sposób  niż za  pomocą słuchawek,
 • wprowadzania wózków do budynków oraz baraków (nie dotyczy osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • wprowadzania    przez   zwiedzających   psów   oraz   innych   zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niepełnosprawnych),
 • wnoszenia bagaży o dużych gabarytach, szczególnie do pomieszczeń,
 • wnoszenia i spożywania posiłków,
 • dotykania,    przemieszczania,   wynoszenia   oraz   niszczenia   wszelkich   obiektów   i   przedmiotów znajdujących się na terenie Muzeum,
 • wstępu osobom w strojach plażowych, a także niekompletnie lub wyzywająco ubranych,
 • używania dronów na terenie Muzeum, bez uzgodnienia z Dyrektorem Muzeum,
 • wnoszenia i używania kijków trekkingowych oraz nordic walking na terenie muzeum,
 • wykonywania fotografii w pomieszczeniach z użyciem lampy błyskowej.

12. Wykonywanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są: teren, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Stutthof w Sztutowie na własny użytek osobisty jest bezpłatny i nie wymaga pozwolenia dyrektora Muzeum.
13. Utwory fotograficzne i audiowizualne, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Stutthof w Sztutowie,  nie  mogą  być  rozpowszechnianie  lub  publikowane,  w tym  m.in.  w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody Dyrektora Muzeum.
14. Swoim zachowaniem nie należy utrudniać zwiedzania innym grupom lub osobom.

15. Wejście  na  teren  Muzeum jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez zwiedzającego  zasad niniejszego regulaminu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz