piątek, 26 stycznia 2018

Uroczystość w Archikatedrze Oliwskiej w intencji ofiar Marszu Śmierci25 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w Archikatedrze w Oliwie odprawiona została uroczysta Msza Święta z okazji 73. rocznicy Marszu Śmierci. Mszę koncelebrował Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński. Odprawiona została w intencji ofiar i żyjących byłych więźniów obozu Stutthof. W wygłoszonej homilii Biskup Zieliński przywołał wspomnienie tragicznego wydarzenia jakim była ewakuacja więźniów obozu Stutthof w styczniu i kwietniu 1945 r.

Po zakończonej Mszy Świętej  miało miejsce uroczyste odznaczenie Krzyżem Kombatanckim sztandaru szkoły im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” z Redkowic, którego dokonał Karol Wardański, prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

W sali wielkiego refektarza odbyło się  tradycyjnie spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości. Obecni byli m. in.: byli więźniowie obozu Stutthof - Stefan Lewandowski i Karol Gdanietz wraz z rodzinami; Senator RP Antoni Szymański; przedstawiciele Konsulatu  Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku; dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie szkół ze Sztutowa, Garczegorza, Rozłazina, Redkowic, Nowego Dworu Gdańskiego, z Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni, wójtowie Gminy Sztutowo oraz Gminy Cedry Wielkie, przedstawiciele Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, rodziny gdańskich pocztowców - wśród nich Halina Czarlewska córka zamordowanego w obozie Stutthof Floriana Nitki. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy  Muzeum Stutthof.

/ak/

 

Fot. Wiesław Leszczyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz