poniedziałek, 12 marca 2018

56 lat Muzeum Stutthof. W obliczu Wielkiej Ciszy


W jaki sposób konserwować pamięć gdy odchodzą ostatni więźniowie KL Stutthof? Jak przekazywać ich doświadczenia gdy nie będą już sami mogli mówić o wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat? Koalicja Pamięci i nowa oferta edukacyjna - to projekty które odpowiedzą na te wyzwania. Muzeum przedstawi je na rocznicowej konferencji z okazji 56 rocznicy powołania instytucji.

Mamy moc sprawczą by zachować pamięć i przekazywać ją następnym pokoleniom. Nie mamy jednak mocy by zatrzymać czas. Nieustannie jednak musimy nie tylko świadczyć o tym co wydarzyło się w Stutthof w latach 1939-1945, lecz także przekazywać historię, wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom. To coraz trudniejsze zadanie, gdy coraz mniej jest tych, którzy obozowego koszmaru doświadczyli osobiście. Nie wiemy dokładnie ilu jeszcze żyje dawnych więźniów KL Stutthof. 

Alfons Miszewski

Bogumił Sojecki

Werner Rzeźnikowski
Najstarszym z nich jest Bogumił Sojecki, który w styczniu br. skończył 100 lat. 98 lat mają Werner Rzeźnikowski, który mieszka w Kościerzynie i Maria Chodakowska, mieszkanka Gdańska. Alfons Miszewski z Gdyni ma 96 lat. W Polskim Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, w Kole Stutthof w Sopocie zarejestrowanych jest trzynastu członków. Najmłodszą członkinią koła jest Jadwiga Jóźwiak urodzona w KL Stutthof. Rodziny byłych więźniów nie są już jednak w żaden sposób zrzeszone. Niektóre z nich indywidualnie utrzymują kontakt z Muzeum Stutthof.


Maria Chodakowska

Koalicja Pamięci


- Zbliża się Wielka Cisza, kiedy ostatniego z Nich nie będzie już z nami. Ich brak zmieni nasze emocjonalne podejście do tragicznej historii XX wieku, a świadectwa autentyczności ich przeżyć będą potwierdzane przez kolejne pokolenia wychowane na Ich opowieściach i postawie. Dlatego konieczne jest wzmocnienie i rozszerzenie kontaktów oraz współpracy wszystkich Rodzin byłych więźniów, ich kooperacja z Muzeum Stutthof dla dalszej pracy Miejsca Pamięci – mówi Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof. - Powstała w ten sposób Koalicja Pamięci będzie dziełem Pokolenia Świadków i świadectwem dobrze wykonanego przez nich zadania wychowawczego. Główną ideą projektu jest stworzenie sieci kontaktów, wspólnej platformy informacyjnej, działań edukacyjnych, a także organizowanie spotkań poświęconych pamięci i edukacji oraz jej wykorzystania w przyszłości. 

Szczegóły projektu Koalicja Pamięci Muzeum Stutthof przedstawi w czasie rocznicowej konferencji. 

Innowacyjna edukacja

Odpowiedzią na wyzwania jakie stoją przed instytucją to także systematycznie wdrażana nowa oferta edukacyjna. Ta jest połączeniem treści szkolnych i potencjału autentyzmu miejsca.Trwające godzinę muzealne lekcje lub dwugodzinne warsztaty dla uczniów obejmują praktycznie wszystkie ważne dla Więźniów i historii obozu aspekty m.in. historię KL Stutthof, losy nieletnich więźniów, pracę, religię czy twórczość artystyczną w obozie, dzieje Polaków z Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza czy losy Żydów w KL Stutthof.

Oprócz tematów bezpośrednio związanych z tematyką obozową Muzeum przygotowało również tematy poruszające kwestie ludobójstwa, propagandy, upamiętniania czy pamięci człowieka w kontekście Jego wspomnień.

Co ważne Muzeum Stutthof oferuje zajęcia dla osób z dysfunkcjami intelektualnymi i ze sprzężeniami, prowadzone przez oligofrenopedagoga. 

56 lat Muzeum

O utworzenie muzeum na terenie byłego obozu Stutthof zabiegali przede wszystkim byli więźniowie tego obozu. Idea utworzenia muzeum w miejscu, w którym podczas wojny funkcjonował niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof, dojrzewała w ich środowisku praktycznie od zakończenia wojny. W ciągu pierwszych powojennych lat powstała społeczna inicjatywa, zmierzająca do utworzenia Muzeum Stutthof, przejawiająca się w licznych artykułach prasowych, m.in. red. Izabelli Trojanowskiej i Izabelli Greczanik w „Głosie Wybrzeża”, Alojzego Męclewskiego w „Dzienniku Bałtyckim” oraz Tadeusza Bolduana i Andrzeja Preyssa.

W sierpniu 1961 roku, w ramach działań Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Gdańsku, powołano podkomitet założycielski muzeum, w skład którego weszli: Wacław Lewandowski, Leszek Zdrojewski, Zbigniew Raczkiewicz, Józef Kołacki, Felicjan Łada, Edmund Wyszecki, Tadeusz Rybowski oraz Bernard Szczęsny jako przewodniczący. W wyniku podjętych działań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, Uchwałą nr 62/XIII/62 z dnia 12 marca 1962 r. powołało do życia Muzeum Stutthof w Sztutowie. W 2018 roku mija 56 lat od tego wydarzenia.
Początkowo muzeum ograniczono do liczącego ok. 12 ha obszaru, na którym znajdował się budynek krematorium, komora gazowa, cztery drewniane baraki, drewniano-murowany obiekt gospodarczy, wartownia, garaże oraz budynek byłej komendantury obozu, w którym Muzeum otrzymało do dyspozycji tylko kilka pokoi. Teren muzeum kształtował się przez wiele lat, w ciągu których przejmowano kolejne działki. Obecnie Muzeum Stutthof zajmuje teren o powierzchni ponad 20 ha. Każdego roku odwiedzane jest przez ponad 100 tysięcy osób, wśród których jest ponad 1000 grup zorganizowanych.

Oprac.: Waldemar Szymański, Marcin Tymiński

Fotoreportaż z sesji, która odbyła się w dniu 12 marca 2018 r.Podczas sesji w dniu 12 marca 2018 r. zostały wręczone Nagrody Muzeum Stutthof. Oto laureaci i fotoreportaż z wręczenia nagród.

Dyplom dla:

Pana Tadeusza Spierewki
Za kreowanie postaw i wartości wśród uczniów szkoły im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie oraz za działalność społeczną na rzecz upamiętnienia historii KL Stutthof i losów jego więźniów. Pana  wieloletnie, osobiste zaangażowanie i chęć przekazywania wiedzy oraz trudnych wspomnień  jest bezcennym wkładem w działalność edukacyjną Muzeum Stutthof.   
Jest Pan żywym przykładem przenoszenia wartości uniwersalnych i patriotycznych na następne pokolenia.

Pana Tomasza Świgonia
 Za niezawodną, sumienną współpracę z Muzeum Stutthof dotyczącą rozpowszechniania wiedzy związanej z KL Stutthof. Pana ponad 20 letnia działalność w charakterze przewodnika jest ogromnym wkładem             i wsparciem w działalność edukacyjną. Profesjonalizm i niezawodność Pańskich inicjatyw jest wzorem       do naśladowania dla kolejnych przewodników i współpracowników.

Zespołu Szkół w Garczegorzu im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof
Reprezentowanym przez Dyrektor Panią Alicję Guźniczak.
Za niezawodne, wieloletnie  partnerstwo z Muzeum Stutthof oraz kołem byłych Więźniów Politycznych      KL Stutthof w Sopocie. Za regularne uczestnictwo w uroczystościach oraz projektach edukacyjnych upamiętniających historię więźniów KL Stutthof. Państwa szkoła jest znakomitym przykładem pracy wychowawczej, która byłaby niemożliwa bez silnego zaangażowania dyrekcji, nauczycieli  i uczniów.

Pana Andrzeja Miedziaka
Od 1992 roku – kustosz cmentarza Ofiar Marszu Śmierci w Rybnie, sołtys wsi i radny gminy Gniewino.
Pana osobiste zaangażowanie w współorganizację uroczystości patriotycznych i religijnych, które cyklicznie odbywają się na cmentarzu ofiar pozwala uwierzyć w bezinteresowność i ofiarność człowieka.

Pani Bożeny Szczodrowskiej
Nauczyciela Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w miejscowości  Kamionek Wielki.
Za uczestnictwo w  projektach edukacyjnych, wolontariacie Muzeum Stutthof oraz za wieloletnią działalność i kooperacje podczas uroczystości muzealnych. Świadomość, że muzeum może zawsze na Panią liczyć jest bezcenna. Pani osobiste zaangażowanie przyczynia się do zmiany postrzegania świata przez młodzież, która ma szczęście spotkać na swej drodze edukacyjnej Takiego nauczyciela.

Sesję zakończyła recytacja własnych wierszy przez Adelajdę Krajnik, byłą więźniarkę KL Stutthof, wystąpienie dyrektora Piotra Tarnowskiego oraz gości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz