wtorek, 9 października 2018

Współpraca z Gminą Sztutowo


W dniu 9 października 2018 r. Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof oraz Jakub Farinade, Wójt Gminy Sztutowo, podpisali list intencyjny w sprawie budowy infrastruktury muzealnej na bazie byłej „Kuchni obozowej” oraz byłych produkcyjnych hal obozowych KL Stutthof.

W preambule porozumienia czytamy:
  •   Infrastruktura muzealna zbudowana w oparciu o tzw. „Budynki byłej kuchni obozowej” oraz byłe produkcyjne hale KL Stutthof zapewni nowoczesny sposób prezentacji wiedzy historycznej, w szczególności o systemie niemieckich obozów koncentracyjnych w Europie.
  •   Przedmiotowy projekt stanowić będzie jeden z podstawowych filarów wspierających rozwój Muzeum Stutthof oraz Gminę Sztutowo.
  •  Przedmiotowy projekt dzięki swej skali oraz unikalności zapewni rentowność planowanej inwestycji, a także zapewni nowy impuls dla historycznych badań oraz ekspozycji ich wyników zarówno w obszarze stricte naukowym jak i amatorskim.

Celem podpisania listu jest w szczególności:

W zakresie celów historycznych oraz społecznych
 rewitalizacja byłej „Kuchni obozowej” oraz byłych produkcyjnych hal obozowych KL Stutthof w celu stworzenia od podstaw nowej historycznej oraz społecznej infrastruktury polegającej na przystosowaniu jej do celów wystawienniczych, edukacyjnych i administracyjnych, wraz z zapleczem;
        rozwijanie badań naukowych;
  stworzenie nowej formy ekspozycji i poszerzenie prezentowanych treści historycznych;
  intensyfikacja ruchu historyczno-turystycznego w Muzeum Stutthof oraz w nowopowstałych obiektach ekspozycyjnych, poprzez stworzenie podstaw do realizacji projektów związanych z turystyką historyczną, a tym samym wydłużenie sezonu turystycznego w regionie.
W zakresie celów ekonomicznych
 wzrost dochodów do budżetu Gminy oraz Skarbu Państwa;
 zapewnienie finansowania wspólnych projektów Gminy Sztutowo i Muzeum Stutthof.

List intencyjny jest kolejnym krokiem na drodze udostępnienia szerokiej publiczności istniejących obiektów poobozowych, które obecnie nie leżą w granicach Muzeum Stutthof. Działania w tej sprawie podejmuje obecna dyrekcja Muzeum Stutthof od początku kierowania tą instytucją.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz