czwartek, 16 lutego 2017

55. rocznica utworzenia Muzeum Stutthof

Idea utworzenia muzeum w miejscu, w którym podczas wojny funkcjonował obóz koncentracyjny Stutthof, dojrzewała w umysłach mieszkańców Pomorza, a w szczególności w środowisku byłych więźniów tego obozu, od czasu zakończenia wojny. Na przestrzeni pierwszych powojennych lat powstała społeczna inicjatywa, zmierzająca do utworzenia Muzeum Stutthof, przejawiająca się w licznych artykułach prasowych, m.in. red. Izabelli Trojanowskiej i Izabelli Greczanik w "Głosie Wybrzeża", Alojzego Męclewskiego w "Dzienniku Bałtyckim" oraz Tadeusza Bolduana i Andrzeja Preyssa. Inicjatywa znalazła poparcie władz ówczesnego województwa gdańskiego. W skład tych władz, co nie było bez znaczenia, wchodzili także byli więźniowie Stutthofu: Piotr Stolarek – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz Bernard Szczęsny -wiceprzewodniczący WRN. O utworzenie muzeum na terenie byłego obozu Stutthof zabiegali również inni byli więźniowie tego obozu. W sierpniu 1961 roku, w ramach działań Wojewódzkiego Obywa­telskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Gdańsku, powołano podkomitet założy­cielski muzeum, w skład którego weszli: Wacław Lewandowski, Leszek Zdrojewski, Zbi­gniew Raczkiewicz, Józef Kołacki, Felicjan Łada, Edmund Wyszecki, Tadeusz Rybowski oraz Bernard Szczęsny jako przewodniczący.

W wyniku podjętych działań, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, Uchwałą nr 62/XIII/62 z dnia 12 marca 1962 r. powołało do życia Muzeum Stutthof w Sztutowie. 

Poniżej publikujemy zdjęcia z dotychczasowego okresu funkcjonowania Muzeum Stutthof. Zdjęcia pochodzą z różnych okresów, zostały wykonane przez różnych autorów i nie są ułożone chronologicznie.