sobota, 11 listopada 2017

Wizyta ambasadora Niemiec w Muzeum Stutthof


10 listopada 2017 r. gościem Muzeum Stutthof był Rolf Nikel, ambasador Niemiec w Polsce, oraz jego małżonka Olivia. Z gośćmi spotkał się dyrektor muzeum, Piotr Tarnowski, który w trakcie rozmowy podkreślił bardzo dobrą współpracę z Konsulatem Generalnym Niemiec w Gdańsku, a także instytucjami i organizacjami zajmującymi się w Niemczech upowszechnianiem wiedzy historycznej na temat II wojny światowej. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że w dalszym ciągu należy stawiać duży nacisk na edukację, szczególnie wśród młodzieży, o straszliwej historii obozów koncentracyjnych i II wojny światowej.

W zamieszczonym w Księdze Pamiątkowej Muzeum Stutthof wpisie Rolf Nikel napisał:
„Jestem głęboko poruszony straszliwymi zbrodniami popełnionymi przez Niemców, w imieniu Niemiec podczas II wojny światowej. Kłaniam się przed wszystkimi ofiarami. Naszą odpowiedzialnością jest zapamiętać te nieopisane fakty i wyciągnąć konieczne wnioski: never again, niemals wieder, nigdy więcej. Musimy edukować młodsze pokolenia na temat tej tragicznej historii, kontynuować drogę polsko-niemieckiego pojednania i budować naszą wspólną Europę, jako bastion przeciwko wojnie i nacjonalizmowi. Dziękuję za dobrą pracę podjętą przez muzeum i jego współpracowników”.


Po Muzeum Stutthof gości oprowadził Piotr Chruścielski, pracownik działu naukowego. 

czwartek, 9 listopada 2017

Umowa o wolontariacie podpisana

9 listopada 2917 r. Muzeum Stutthof odwiedzili przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Wydziału Oświaty Starostwa Powiatu Nowodworskiego. Celem wizyty było podpisanie umowy o wolontariacie pomiędzy naszymi placówkami.

Współpraca z Ośrodkiem ma już dziesięcioletnią tradycję. Młodzież przyjeżdża cyklicznie na zajęcia i do prac wolontariackich. W tym roku ukoronowaliśmy te działania oficjalną umową. Dokument podpisali: Piotr Tarnowski Dyrektor Muzeum Stutthof i Joanna Dudek Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Obecni byli również Beata Zawadzka Inspektor Oświaty w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, Iwona Zaborowska Wicedyrektor SOSW, Małgorzata Daniluk koordynator ds. wolontariatu Muzeum Stutthof i Grzegorz Biernat nauczyciel w SOSW koordynator projektu z ramienia SOSW.

(MD)