czwartek, 23 marca 2017

Msza w intencji zamordowanych działaczy Polonii Gdańskiej


22 marca 2017 r.  w Gdańsku – Wrzeszczu, w kościele byłej Polonii gdańskiej p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, ks. Proboszcz Zbigniew Cichon odprawił uroczystą Mszę świętą w intencji 89 pomordowanych  w niedalekiej odległości od obozu Stutthof 11 stycznia i 22 marca 1940 wybitnych działaczy Polaków Gdańszczan, którzy odegrali dużą rolę w latach międzywojennych w polskich organizacjach  i stowarzyszeniach walczących o zachowanie tożsamości narodowej, obronę praw przyznanych w traktacie wersalskim państwu polskiemu i ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Ich aktywna działalność przyczyniła się do rozwoju między innymi polskich szkół, chórów, ruchu teatralnego, polskiej prasy, harcerstwa, klubów sportowych. Duchowymi patronami wspierającymi społeczną i polityczną działalność byli polscy księża, w tym błogosławieni Kościoła Gdańskiego: pierwszy polski proboszcz kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Gdańsku – Wrzeszczu w latach 1924 - 1939, poseł do gdańskiego Volkstagu, członek Rady Wolnego Miasta Gdańska, ks. Franciszek Rogaczewski rektor kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku w latach 1930 - 1939, kapelan polskich pocztowców i kolejarzy, ks. Marian Górecki opiekun kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowym Porcie i prefekt Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej  im. J. Piłsudskiego. Po Mszy świętej odbyła się procesja do Pomnika Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego znajdującego się na Placu Jego Imienia, gdzie parafianie i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. W uroczystości wzięli udział senator RP Antoni Szymański, dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, kierownik Działu Naukowego Elżbieta Grot oraz Sławomir Kalwasiński przewodniczący Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
Opr. i zdjęcia E.G


Senator Antoni Szymański i dyrektor Piotr Tarnowski

Homilia ks. proboszcza Zbigniewa Cichonia

Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika

Przy pomniku błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego 

Przy pomniku błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego 

piątek, 10 marca 2017

Obchody 55. rocznicy powołania Muzeum Stutthof

10 marca 2017 r. w Muzeum Stutthof obchodzono 55. rocznicę utworzenia tej instytucji.  W trakcie obchodów odbyło się seminarium, którego myślą przewodnią było hasło: „Sprawdź nas! Czyli gdzie znajduje się i dokąd zmierza Muzeum Stutthof”. W trakcie jego trwania przedstawiciele poszczególnych działów i komórek organizacyjnych przedstawili efekty swojej dotychczasowej działalności oraz plany na przyszłość. Poniżej publikujemy relację fotograficzną z uroczystości.