czwartek, 24 maja 2018

Wiktor Tołkin – twórca Pomnika Walki i Męczeństwa na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady (1939-1945)12 maja 2018 r. minęła 50 rocznica odsłonięcia na terenie powstałego w 1962 roku Muzeum Stutthof w Sztutowie Pomnika Walki i Męczeństwa, którego autorem jest Wiktor Tołkin.
Wiktor Tołkin  urodził się 21 lutego 1922 r. w miejscowości Tołkacze koło Sokółki. Wybuch II wojny światowej zastał go w Kowlu, skąd z rodziną przedostał się do Warszawy, gdzie zdał maturę na tajnych kompletach. Za działalność w  Armii Krajowej  aresztowany  został przez Gestapo i osadzony w  obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie był od 17 listopada 1942 r. do lutego 1944 r. Zwolniony z obozu dzięki staraniom rodziny, uczestniczył w powstaniu warszawskim w oddziale  AK „Lewar” pod pseudonimem „Ostoja”.  Po upadku powstania warszawskiego był więźniem obozu jenieckiego (Stalag X B) w Sandbostel koło Bremy.
Po wyzwoleniu jesienią 1945 roku Wiktor Tołkin rozpoczął studia architektoniczne w Brukseli.  Jednak już w roku 1946, po powrocie do kraju, kontynuował studia architektoniczne na  Politechnice Gdańskiej. Jednocześnie w latach 1947–1954 podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie na kierunku rzeźba, gdzie był uczniem profesora Mariana Wnuka i Stanisława Horno-Popławskiego.
 Po ukończeniu studiów architektonicznych w 1952 r. został architektem w biurach projektowych. Jednak po 1963 r. poświęcił się działalności artystycznej, prowadząc w Gdańsku do końca lat 90. XX wieku pracownię rzeźbiarską przy ul. Mariackiej 3. Wiktor Tołkin, autor wielu pomników związanych z okresem II wojny światowej, obok Xawerego Dunikowskiego i Franciszka Duszeńki, uważany jest za czołowego przedstawiciela polskiej monumentalnej rzeźby pomnikowej drugiej  połowy XX wieku. Jest autorem pomników Zaślubin Polski z Morzem  w Kołobrzegu,  Ludziom Morza w Gdyni, pomnika Alfa Liczmańskiego w Gdańsku przy SP nr 65 przy ul. Śluza 6, nazwanej imieniem A. Liczmańskiego i pomnika Janka Krasickiego na  gdańskim Osiedlu Młodych przy ul. Chełmońskiego.
W 1968 r., oprócz pomnika na terenie ówczesnego Muzeum Stutthof w Sztutowie, odsłonięto pomnik Bojowników Ruchu Oporu (Czynu Partyzanckiego) w  Złotej Górze koło Brodnicy). Wiktor Tołkin jest również autorem pomnika Walki i Męczeństwa wraz z Mauzoleum Panteonem w b. obozie na Majdanku. W 1978 r. odsłonięto w Płocku pomnik Czynu Oręża Polskiego.
Ponadto Wiktor Tołkin był autorem pomników nagrobnych, m.in. profesora Zdzisława Kieturakisa w Alei Zasłużonych cmentarza Srebrzysko we Wrzeszczu, malarza i grafika Antoniego Suchanka na cmentarzu w Witominie w Gdyni. Tworzył również projekty medali, w tym wybitego w 1977 r. z okazji 650. rocznicy zbudowania Ratusza Głównego Miasta. Za działalność artystyczną uhonorowany został wieloma wysokiej rangi odznaczeniami. Zmarł w Gdańsku 7 maja 2013 r. Pochowany został 11 maja 2013 roku w grobie rodzinnym na cmentarzu Srebrzysko.
Wiktor Tołkin na Pomniku Walki i Męczeństwa, postawionym ku pamięci ofiar nazizmu w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady (1939-1945) umieścił słowa z „Mszy żałobnej” Franciszka Fenikowskiego, stanowiące ważne przesłanie dla wszystkich pokoleń:

Z pokolenia niech głos nasz idzie w pokolenie, 
O pamięć, nie o zemstę proszą nasze cienie!
Los nasz dla Was przestrogą ma być - nie legendą.
Jeśli ludzie zamilkną – głazy wołać będą!


środa, 9 maja 2018

Obchody 73. rocznicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego Stutthof

9 maja 2018 r. w Muzeum Stutthof odbyły się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjnego Stutthof oraz zakończenia II wojny światowej. Honorowym patronem uroczystości był Jarosław Sellin, sekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa oraz Orkiestra Marynarki Wojennej RP.

Uroczystość rozpoczęło przyjęcie meldunku od dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej, przez przedstawiciela Dowództwa Marynarki Wojennej, komandora Kazimierza Pulkowskiego, szefa szkolenia 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Następnie odegrany został Hymn Państwowy.

W imieniu byłych więźniów głos zabrała Maria Kowalska ps. „Myszka”, uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka Pułku Armii Krajowej „Baszta”, więźniarka Obozu Koncentracyjnego „Stutthof”, która powiedziała: „Od tych strasznych dni minęły już 73 lata. Wyrosły w tym czasie nowe pokolenia. Były to czasy pokojowe, choć też trudne i zawiłe. Historyczna prawda nie zawsze była i jest jasna. Młodzi ludzie nie zawsze byli informowani, z różnych powodów, jak było, kto miał rację. Dopóki jeszcze jesteśmy, my, naoczni świadkowie tamtych dni, a jest nas coraz mniej, starajmy się przekazać tym nowym pokoleniom, że poszanowanie drugiego człowieka jest podstawą życia i bycia prawdziwym człowiekiem. Mając już ponad dziewięćdziesiąt lat, a w pamięci wspomnienia z tamtych tragicznych czasów, czuję się upoważniona i mam poczucie obowiązku przekazać przesłanie, prośbę, do kolejnego pokolenia rodziców, pedagogów, aby wychowywali dzieci w poszanowaniu dla innych. O tym, że moje przesłanie nie pozostanie bez odpowiedzi wiem już dziś. Świadczą o tym liczne wypowiedzi uczniów szkół podstawowych i liceów podczas naszych spotkań, byłych więźniów obozu KL. Stutthof z młodzieżą, tu w Sztutowie, jak również przekazywane w listach, nam powstańcom, wyrazy szacunku dla naszych działań w tamtych trudnych czasach. Nic nie dzieje się samo. Wyjątkowe podziękowania należą się dyrekcji i pracownikom Muzeum Stutthof oraz dyrekcji i pedagogom, szczególnie ze szkół w Sztutowie, Rozłazinie i innych z terenu Kaszub. Dzięki ich zaangażowaniu i pracy o losach więźniów Obozu Stutthof mówi się i pamięta nie tylko w Polsce”.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof, który m.in. powiedział: „Dziś obchodzimy 73. rocznicę wyzwolenia KL Stutthof. Za rok, o tej samej porze, spotkamy się na kolejnym upamiętnieniu. Upływający czas sprawi, że będziemy obchodzić dalsze rocznice, lecz jest jeden warunek: że będziemy pamiętać! Pamiętać o smutku, rozpaczy, ale i godności, radości życia i zwycięstwie wolności, bowiem wszystkie te historie mieszczą się w 2077 dniach funkcjonowania obozu koncentracyjnego Stutthof. Dziś w miejscu kaźni jest Miejsce Pamięci. W naszym bezpiecznym i radosnym życiu zapominamy jak groźne mogą być uprzedzenia, stereotypy, skrajny nacjonalizm i ksenofobia. Historia tego miejsca, tysiące ludzi, którzy zginęli męczeńską śmiercią, to opowieść jak to może być groźne. Ta opowieść, to jednocześnie przesłanie, o tym, że każdy przejaw agresji i uprzedzeń jest zły! A historia opowiadana przez nas na 20 hektarach jest świadectwem i dowodem tych zdarzeń. Niestety, my muzealnicy - strażnicy historii, sami bez wsparcia społecznego, mamy ograniczone możliwości. Stąd Koalicja Pamięci, która powstaje wokół Muzeum Stutthof. To świadkowie historii – byli więźniowe, ich dzieci i wnuki oraz bliższa i dalsza rodzina, wolontariusze, pedagodzy, mieszkańcy Żuław, Kaszub, gdańszczanie i warszawiacy. Do wszystkich Was apeluję o wsparcie i konkretne działanie, byśmy mówili jednym głosem: o genezie powstania obozu, 2077 dniach funkcjonowania i o wyzwoleniu. I co najważniejsze o pamięci, szacunku do drugiego człowieka, o wolności. Mówmy też o smutku, ale nie bójmy się go, lecz sprawmy, by smutek tego miejsca był przestrogą - niesioną przez pokolenia”.

Kolejnym elementem uroczystości była symboliczna wspólna modlitwa ekumeniczna odprawiona przez przedstawicieli 5 wyznań: Jego Ekscelencję Jacka Jezierskiego - katolickiego biskupa Diecezji Elbląskiej, Michała Sameta - przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku,  księdza komandora Daniela Popowicza – prawosławnego kapelana Marynarki Wojennej, Jego Ekscelencję prof. dr. hab. Marcina Hinza – biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Olgierda Chazbijewicza – przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku.  

Element artystyczny uroczystości stanowiły recytacje wierszy, wykonane przez zwycięzców X powiatowego konkursu recytatorskiego o tematyce wojennej i obozowej. Recytacje wykonali laureaci konkursu, Karol Konat ze Szkoły Podstawowej w Jantarze, Oliwia Krasowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim i Wiktoria Krasowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim. Wiersz o tematyce obozowej zaprezentowała również Teresa Patsidis, zastępca dyrektora Muzeum Stutthof

Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa.