wtorek, 31 stycznia 2017

Promocja książek o historii Sztutowa

Kolejne spotkanie promocyjne książek o historii Sztutowa i okolic odbędzie się już w najbliższą sobotę 4 lutego 2017 r. w bibliotece publicznej w Kątach Rybackich. Spotkanie poprowadzi dr Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof.

Początek o godzinie 16.00. W trakcie spotkania będzie można nabyć najnowsze publikacje Muzeum Stutthof.


Zapraszamy. 

czwartek, 26 stycznia 2017

72. Rocznica Marszu Śmierci w Cedrach Wielkich

Przed południem 25 stycznia 2017 roku odbyło się kolejne doroczne spotkanie mieszkańców gminy Cedry Wielkie upamiętniające przemarsz przez miejscowość kolumn ewakuowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Miejscowość, w której 4 lata temu z inicjatywy lokalnej odsłonięto pamiątkowy obelisk przy drodze, była pierwszym postojem i noclegiem etapowym dla tysięcy ewakuowanych więźniów KL Stutthof.

W uroczystości organizowanej przez miejscowy Urząd Gminy i Ośrodek Kultury, wzięła udział delegacja Muzeum Stutthof. Zebrani po krótkim nabożeństwie udali się pod kamień pamiątkowy, gdzie nastąpiło odśpiewanie hymny narodowego i złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy. Następne zebrani w Pochodzie Pamięci udali się do Sali ośrodka kultury, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. Zebranych powitał wójt gminy Janusz Goliński, który podkreślił, że doroczne uroczystości upamiętnienia Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof stały się ważnym elementem w kulturalnym i wychowawczym kalendarzu gminy. Następnie wykład historyczny prezentujący tło, wydarzenia i bilans ewakuacji obozu przedstawił dr Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof. Podczas uroczystości wręczono też nagrody dla uczniów uczestniczących w okolicznościowym konkursie plastycznym.

Spotkanie zakończyło zwiedzanie udostępnionej przez Muzeum Stutthof wystawy „Stutthof 1939-1945. historia i jej świadkowie” oraz prezentacja najnowszych publikacji wydanych przez muzeum w 2016 roku.

/mo/   

72. rocznica Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof


W dniu 25 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość w Oliwie zorganizowana przez Muzeum Stutthof z okazji 72 rocznicy marszu śmierci. Mszę świętą koncelebrowaną w intencji ofiar i żyjących b. więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych odprawił w Archikatedrze ks. biskup Zbigniew Zieliński. Pięknym akcentem było wystąpienie byłego więźnia obozu w Potulicach Mieczysława Grochowskiego, który zagrał na trąbce fragment utworu Concerto Aranhuesa nawiązujący do wołania ofiar o pamięć.
Po Mszy świętej odbyło się w refektarzu Seminarium Duchownego Archidiecezji Gdańskiej spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości oraz dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół z Rozłazina, Garczegorza, Redkowic, Sztutowa, Niestępowa, Cedr Wielkich, Trąbek Wielkich, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. Obecnością swoją zaszczycili obecnych  ks. biskup Z. Zieliński, Cornelia Pieper, Konsul Generalna Niemiec, senator RP Antoni Szymański, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich i Sztutowie oraz prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Karol Wardański.
          Spośród byłych więźniów KL Stutthof przybył na uroczystość najstarszy z nich, Felicjan Łada urodzony w 1917 r., uczestnik Marszu Śmierci, któremu udało się szczęśliwie zbiec z kolumny ewakuacyjnej i dotrwać do dnia wyzwolenia w 1945 r. w Gdyni. W spotkaniu opłatkowym wzięli również udział inni byli więźniowie z rodzinami z KL Stutthof, KL Sachsenhausen, KL Ravensbrück, KL Bergen Belsen, obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi i obozu w Potulicach.
          Uczniowie szkoły z Garczegorza przygotowali występ artystyczny, podczas którego pięknie zaśpiewali kolędy. 

Opracowanie i zdjęcia E. Grot i M.T.