piątek, 2 października 2015

2 października – rocznica utworzenia getta w Warszawie


2 października 1940 r. Niemcy utworzyli w Warszawie getto dla ludności żydowskiej, a 16 listopada 1940 r. całkowicie zamknęli je i odizolowali od reszty miasta. Było to największe getto w Generalnym Gubernatorstwie i całej okupowanej Europie. W kwietniu 1941 w obrębie murów getta znajdowało się ok. 450-500 tys. osób.

W 1942 r. Niemcy rozpoczęli tzw. Wielką akcję wysiedleńczą, w wyniku której około 80 % mieszkańców getta wywieziono i zamordowano w obozie zagłady w Treblince. Akcja rozpoczęła się 22 lipca 1942 r. W ciągu dwóch miesięcy jej trwania, 254 tys. ludzi wywieziono do obozu zagłady w Treblince, 11 tys. skierowano do obozów pracy, a na miejscu rozstrzelano ok. 6 tys. W getcie legalnie pozostało 35 tys. osób, a ok. 25 tys. żyło w ukryciu.

Całkowitej likwidacji getta Niemcy dokonali w maju 1943 r. po powstaniu, które wybuchło 19.04.1943 r. Pozostałych przy życiu mieszkańców wywieziono do Treblinki oraz innych obozów na terenie dystryktu lubelskiego, gdzie zostali w większości wymordowani. 

Liczbę ofiar getta warszawskiego szacuje jest na ok. 400 tys. osób, z czego ok. 100 tys. zginęło lub zmarło w Warszawie (były to ofiary głodu i chorób, ofiary egzekucji, dwóch akcji likwidacyjnych oraz polegli i zamordowani podczas powstania w getcie), a ok. 300 tys. w obozie zagłady w Treblince.
ws

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz