czwartek, 26 stycznia 2017

72. rocznica Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof


W dniu 25 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość w Oliwie zorganizowana przez Muzeum Stutthof z okazji 72 rocznicy marszu śmierci. Mszę świętą koncelebrowaną w intencji ofiar i żyjących b. więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych odprawił w Archikatedrze ks. biskup Zbigniew Zieliński. Pięknym akcentem było wystąpienie byłego więźnia obozu w Potulicach Mieczysława Grochowskiego, który zagrał na trąbce fragment utworu Concerto Aranhuesa nawiązujący do wołania ofiar o pamięć.
Po Mszy świętej odbyło się w refektarzu Seminarium Duchownego Archidiecezji Gdańskiej spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości oraz dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół z Rozłazina, Garczegorza, Redkowic, Sztutowa, Niestępowa, Cedr Wielkich, Trąbek Wielkich, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. Obecnością swoją zaszczycili obecnych  ks. biskup Z. Zieliński, Cornelia Pieper, Konsul Generalna Niemiec, senator RP Antoni Szymański, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich i Sztutowie oraz prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Karol Wardański.
          Spośród byłych więźniów KL Stutthof przybył na uroczystość najstarszy z nich, Felicjan Łada urodzony w 1917 r., uczestnik Marszu Śmierci, któremu udało się szczęśliwie zbiec z kolumny ewakuacyjnej i dotrwać do dnia wyzwolenia w 1945 r. w Gdyni. W spotkaniu opłatkowym wzięli również udział inni byli więźniowie z rodzinami z KL Stutthof, KL Sachsenhausen, KL Ravensbrück, KL Bergen Belsen, obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi i obozu w Potulicach.
          Uczniowie szkoły z Garczegorza przygotowali występ artystyczny, podczas którego pięknie zaśpiewali kolędy. 

Opracowanie i zdjęcia E. Grot i M.T.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz