czwartek, 23 marca 2017

Msza w intencji zamordowanych działaczy Polonii Gdańskiej


22 marca 2017 r.  w Gdańsku – Wrzeszczu, w kościele byłej Polonii gdańskiej p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, ks. Proboszcz Zbigniew Cichon odprawił uroczystą Mszę świętą w intencji 89 pomordowanych  w niedalekiej odległości od obozu Stutthof 11 stycznia i 22 marca 1940 wybitnych działaczy Polaków Gdańszczan, którzy odegrali dużą rolę w latach międzywojennych w polskich organizacjach  i stowarzyszeniach walczących o zachowanie tożsamości narodowej, obronę praw przyznanych w traktacie wersalskim państwu polskiemu i ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Ich aktywna działalność przyczyniła się do rozwoju między innymi polskich szkół, chórów, ruchu teatralnego, polskiej prasy, harcerstwa, klubów sportowych. Duchowymi patronami wspierającymi społeczną i polityczną działalność byli polscy księża, w tym błogosławieni Kościoła Gdańskiego: pierwszy polski proboszcz kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Gdańsku – Wrzeszczu w latach 1924 - 1939, poseł do gdańskiego Volkstagu, członek Rady Wolnego Miasta Gdańska, ks. Franciszek Rogaczewski rektor kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku w latach 1930 - 1939, kapelan polskich pocztowców i kolejarzy, ks. Marian Górecki opiekun kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowym Porcie i prefekt Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej  im. J. Piłsudskiego. Po Mszy świętej odbyła się procesja do Pomnika Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego znajdującego się na Placu Jego Imienia, gdzie parafianie i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. W uroczystości wzięli udział senator RP Antoni Szymański, dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, kierownik Działu Naukowego Elżbieta Grot oraz Sławomir Kalwasiński przewodniczący Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
Opr. i zdjęcia E.G


Senator Antoni Szymański i dyrektor Piotr Tarnowski

Homilia ks. proboszcza Zbigniewa Cichonia

Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika

Przy pomniku błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego 

Przy pomniku błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz