poniedziałek, 9 maja 2016

Rocznica śmierci Krzysztofa Dunin-Wąsowicza


prof. Krzysztof Dunin-Wąsowicz

9 maja 2013 roku, w wieku 90 lat, zmarł  Krzysztof Dunin-Wąsowicz, były więzień KL Stutthof. Urodził się w 1923 roku w Warszawie. Podczas wojny był żołnierzem Armii Krajowej i członkiem organizacji młodzieży socjalistycznej "Płomienie". Współpracował również z Radą Pomocy Żydom "Żegota". 

W kwietniu 1944 roku został zatrzymany przez Niemców za działalność konspiracyjną. Przebywał w areszcie, w Alei Szucha i na Pawiaku. Z aresztu przewieziono go do obozu koncentracyjnego Stutthof. W obozie pracował w biurze raportowym (Rapport-Abteilung). Uciekł podczas ewakuacji, w lutym 1945 roku.

Po wojnie został działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, a także uczestnikiem Klubu Krzywego Koła. Pod koniec lat 80. działał jako członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Do śmierci był przewodniczącym Komisji Historycznej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Wraz ze swoją matką, Janiną, został odznaczony medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, a w 2007 roku, z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego, otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, za ratowanie osób narodowości żydowskiej. W latach 1988-90 był również członkiem Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa.

W 2009 r. przekazał Muzeum Stutthof w Sztutowie osobiste zapiski i materiały (wycinki z gazet, artykuły, korespondencję, bibliografię), zbierane przez lata pracy naukowej.

Był profesorem historii w Instytucie Historii PAN, specjalizował się m.in. w historii Warszawy i polskiego ruchu socjalistycznego. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego im. Adama Próchnika, członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego.

Autor 22 książek i 420 prac naukowych z historii nowożytnej i najnowszej, m.in publikacji: "Polski ruch socjalistyczny 1939–1945", "Historia i trochę polityki", "Obóz koncentracyjny Stutthof", "Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego" (pierwsze, wydane w roku 1946 wspomnienia o KL Stutthof), "Warszawa w pamiętnikach Pierwszej Wojny Światowej".

Pamiętamy. Niech spoczywa w pokoju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz