czwartek, 21 lipca 2016

Apel dyrektora Muzeum Stutthof

Miniony wiek oprócz wielu osiągnięć zaowocował również dwoma kataklizmami, zmieniającymi na zawsze obraz świata. Szczególnie totalitaryzmy lat 40. sprowadziły ludzkość na skraj przepaści, poprzez opracowanie i perfekcyjne zastosowanie technologii eksterminacji całych narodów.

Wstrząsającym efektem tej epoki stały się obozy koncentracyjne. Dziś są one tą częścią historii ludzkości, która budzi w człowieku poczucie naturalnego wstydu i równie naturalną potrzebę zapomnienia. Lecz właśnie w imię człowieczeństwa, w imię najwyższych wartości humanitarnych nie wolno nam tego uczynić. Dlatego na terenach zbiorowej kaźni, jakimi były obozy koncentracyjne, utworzono miejsca pamięci i muzea. Nie po to, by przypominać światu, że zrobili to Niemcy czy Rosjanie, lecz by przypomnieć człowiekowi to, do czego, może być zdolny.

Podczas Światowych Dni Młodzieży, których uczestnicy odwiedzą również Miejsce Pamięci znajdujące się pod opieką Muzeum Stutthof, zespół pracowników dołoży starań – jak zawsze – aby umożliwić wszystkim przybyłym odbycie tej wyjątkowej osobistej lekcji historii. Jednak w tym szczególnym okresie apeluję o wyrozumiałość wobec zasad, którym podczas odwiedzin Miejsca Pamięci należy się podporządkować.

Proszę stosować się do poleceń pracowników Muzeum oraz służb porządkowo-informacyjnych. Oczekujemy, że przebywający na terenie Muzeum zachowają należytą powagą i szacunek. Od odwiedzających będziemy wymagać ubioru stosownego do charakteru miejsca. Do 1 sierpnia br. nie będzie wstępu do archiwum oraz pomieszczeń biurowych. Dopuszczalne będzie wyłącznie poruszanie się po trasie zwiedzania oraz obiektach wystawowych. Nie będą dostępne wystawy czasowe. W ramach ustawowych uprawnień Straż Muzealna ma prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Muzeum osób, które nie przestrzegają Regulaminu zwiedzania. Z tego tytułu nie przysługują odwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren Muzeum muszą się liczyć, że zarówno one jak i ich bagaż mogą zostać poddane kontroli. Odmawiający kontroli, nie zostaną wpuszczeni na teren Muzeum. Wniesionego bagażu bezwzględnie nie można zostawiać bez opieki. Nie będzie możliwe wprowadzanie przez zwiedzających rowerów i wjeżdżania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczony parking.

Licząc na wyrozumiałość pozostaję z szacunkiem,
Piotr Tarnowski

dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz