czwartek, 6 października 2016

Komendant Policji z Oslo w Muzeum Stutthof

W dniu 6 października 2016 r. Muzeum Stutthof odwiedziła 6-osobowa grupa z Norwegii, z szefem policji z Oslo, Hansem Sverre Sjøvoldem na czele. Goście spotkali się z Piotrem Tarnowskim, dyrektorem Muzeum Stutthof oraz zwiedzili ekspozycje, po których oprowadziła ich Danuta Ochocka.

 W obozie koncentracyjnym Stutthof przebywało 271 policjantów norweskich, których Niemcy próbowali nakłonić do wstąpienia w szeregi SS. Od początku pobytu w obozie policjanci zasłynęli ze swojej niezłomności wobec propozycji objęcia przez nich służby w SS. Oto jak pisze o tym w swojej książce „Las bogów”, Balis Sruoga, więzień litewski: „Meyer usilnie nalegał, aby (Norwegowie) przywdziali esesmańskie mundury, przyczepili norweskie emblematy i zgodzili się pełnić służbę wartowniczą przy obozie. Norwegowie odrzucili tę propozycję. Wtedy Meyer zaczął grozić na całego. Przesłał Norwegom ultimatum, żądając przejęcia z dniem 10 września ochrony obozu. W odpowiedzi na propozycję, Norwegowie odpisali: <<Przysięgaliśmy wierność swojemu królowi. Jesteśmy ludźmi honoru. Dopóki król nie zwolni nas z tej przysięgi, my nie złamiemy danego mu słowa i nie zwiążemy się z nikim innym. Z wyżej przytoczonych powodów nie możemy przywdziać esesmańskich mundurów>>. Przeczytawszy tę bezczelną odpowiedź Meyer wściekł się.  …Wypędził Norwegów do najcięższych i najbrudniejszych robót. Nosili i tłukli kamienie; ubijali szosy, zastępując końskie zaprzęgi ciągnęli z lasu olbrzymie pnie. Pracowali bardzo ciężko, ale do SS nie wstępowali… Potomkowie dawnych Wikingów okazali się godnymi następcami swoich sławnych przodków”.    

Dziś postawa Norweskich policjantów, więźniów KL Stutthof, jest przykładem dla młodego pokolenia policjantów w tym kraju. Hans Sverre Sjøvold, w przeszłości był również rektorem Norweskiej Akademii Policyjnej, która przywiązuje dużą wagę do kultywowania pamięci o bohaterskich policjantach.

Poniżej publikujemy zdjęcia z wizyty norweskich gości, a także artykuł w języku norweskim, którego autorem jest emerytowany policjant, Jørn-Kr. Jørgensen.
ws


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz