poniedziałek, 11 stycznia 2016

Rocznica pierwszej zbiorowej egzekucji w obozie koncentracyjnym Stutthof / Anniversary of the first mass execution in Stutthof11 stycznia mija kolejna rocznica pierwszej zbiorowej egzekucji dokonanej przez Niemców na więźniach obozu koncentracyjnego Stutthof.W dniu 11 stycznia 1940 roku, w lesie w pobliżu obozu, rozstrzelano dwudziestu dwóch działaczy Polonii Gdańskiej. Ciała ofiar zakopano w zbiorowej mogile, którą zamaskowano świeżo posadzonym lasem. Grób odnaleziono dopiero w 1979 roku, a ekshumowane szczątki pochowano w relikwiarzu pomnika Walki i Męczeństwa znajdującego się na terenie Muzeum Stutthof. Spośród dwudziestu dwóch rozstrzelanych udało się ustalić nazwiska szesnastu. Oto one:1.  Brunon Buczkowski ur. 28.02.1892r.

2.  Franciszek Kręcki ur. 16.04.1883r.

3.  Piotr Maciejewski ur. 17.01.1884r.

4.  Stanisław Langiewicz ur. 20.10.1908r.

5.  Bonifacy Łangowski ur. 5.05.1883r.

6.  Witold Nełkowski ur. 13.02.1902r.

7.  Jan Masłoch ur. 27.05.1884r.

8.  ks. Franciszek Rogaczewski ur. 23.12.1893r.

9.  Kazimierz Ostrowski ur. 10.02.1880r.

10.ks. Władysław Szymański ur. 5.01.1901r.

11.Czesław Tejkowski ur. 17.11.1899r.

12.Aleksander Różankowski ur. ur. 1884r.

13.ks. Bernard Wiecki ur. 28.02.1884r.

14.Jan Zdeb ur. 23.05.1887r.

15.Bernard Tetzlaff ur. 23.08.1883r.

16.Werner Zielke ur. 7.07.1894r.

17. – 22. Sześć osób nieznanych  

________________________________________________Anniversary of the first mass execution in a concentration camp Stutthof11th January marks the anniversary of the first mass execution carried out by the Germans to the Stutthof concentration camp prisoners.

On January 11, 1940 in the woods near the camp shot twenty-two Gdansk Polish activists. Bodies of victims buried in a mass grave which masked newly planted forest. The grave was found only in 1979 and exhumed the remains buried in a reliquary statue of Struggle and Martyrdom located at the Stutthof Museum. Of twenty-two shot managed to identify the names of sixteen. Here they are:1.  Brunon Buczkowski ur. 28.02.1892r.

2.  Franciszek Kręcki ur. 16.04.1883r.

3.  Piotr Maciejewski ur. 17.01.1884r.

4.  Stanisław Langiewicz ur. 20.10.1908r.

5.  Bonifacy Łangowski ur. 5.05.1883r.

6.  Witold Nełkowski ur. 13.02.1902r.

7.  Jan Masłoch ur. 27.05.1884r.

8.  ks. Franciszek Rogaczewski ur. 23.12.1893r.

9.  Kazimierz Ostrowski ur. 10.02.1880r.

10.ks. Władysław Szymański ur. 5.01.1901r.

11.Czesław Tejkowski ur. 17.11.1899r.

12.Aleksander Różankowski ur. ur. 1884r.

13.ks. Bernard Wiecki ur. 28.02.1884r.

14.Jan Zdeb ur. 23.05.1887r.

15.Bernard Tetzlaff ur. 23.08.1883r.

16.Werner Zielke ur. 7.07.1894r.

17. – 22. Six persons unknown  


 

Tablica z nazwiskami zamordowanych w dniu 11 stycznia 1940r. - relikwiarz Pomnika Walki i Męczeństwa w Muzeum Stutthof.


Upamiętnienie miejsca egzekucji z 11 stycznia i 22 marca 1940r.


Ofiary egzekucji z 11 stycznia 1940r. - fragment ekspozycji Muzeum Stutthof.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz