wtorek, 23 lutego 2016

23. února - výročí smrti blahoslaveného kněze Stefana Wincenta Frelichowského

Blahoslavený kněz  Stefan Wincenty Frelichowski

Narodil se 22. ledna 1913 ve městě Chełmża jako třetí ze šesti dětí Ludwika a Marty (dívčí jméno Olszewska).  Lidovou školu a gymnázium ukončil v Chelmži.  21. března 1927 vstoupil do 2. Skautského Střediska jména  Černého Záviše.  Brzy poté vstoupil do Kongregace kněží Mariánů.  Obě organizace měly velký vliv na jeho postavu a náladu.  V skautským středisku nabýval postupné známky a úřady.
V 1931 vstoupil do duchovního semináře v Pelplinu.  Během studia, v letech 1933-1936 byl velitelem Kruhu Skautské Jednoty Kleriků.  Kněžské svěcení obdržel 14. března 1937.  Nejprve dělal funkce kaplana a osobního tajemníka chelmiňského biskupa, Stanisława Wojciecha Okoniewského v Pelplinu, a 2. července 1938 byl jmenován vikářem farnosti  Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie v Toruni.  V své pastýřské práci používal zkušenosti ze skautského života. Velmi lehce navazoval kontakt s mládeží a mládež ho měla taky ráda. Brzy před vypuknutí války se účastnil připravení skautů do těžkých a významných úkolů v případě války.

11. září 1939  kněz Frelichowský spolu s jinými kněžími ze své farnosti zůstal zatčen Nemce. Kněžích zdrženo ve vězení v Toruni, a potom osvobozeno. 18. října  kněze Frelichowského zatčeno znova a uvězněno v VII. Pevnůstce, kde bydlel 3 měsíce. Během zatčení v Pevnůstce angažoval se do organizace duchovního života mezí vězně. Takhle o tom píše kněz Wojciech Gajdus, spoluvězeň  kněze Frelichowského:
"... v VII. Pevnůstce na patře byla temná, klenutá pekárna vojáků. Hned za pecí, pod zdí, bylo místo, kde Wicek poslouchal zpověď. Chlápci a může, šli do kouta pekárny. Tam čekal člověk, který smiřoval duše s Bohem. Viděl jsem několikrát gesto, zaklínající Boha, nebo člověka, spojující jich v jedno. Viděl jsem lidí, kteří se vraceli ze zpovědnice-pekárny, od člověka, který vždycky tam čekal... Ten kaplan poslouchal zpověď jako všichni jiní. Co ji rozlišovalo? To byl Wicek, on chytal přímo Boha a se tu chvíli cítilo, něco v jeho hlase... neslo echo hlasu, který se slyší velmi  zřídka, dajíc srdce úder, ve kterém ten, kdo měl hlad, našel chléb, a prázdný chytil  plnost, co ještě rozkázala jít dál - a uvěřit.

10. ledna 1940 kněz Frelichowský, spolu s jiné kaplany, byl transportován do tábora v Gdaňsku (Nowy Port), kde pobýval necelý měsíc. Koncem ledna byl převezen do tábora Stutthof.
V táboru Stutthof nuceno kněze k nejtěžším prací. Během večerních apelů často dostávali jako trest výprask za domnělé přestupky, například "špatnou práci". Během jednoho apelu kněz Frelichowský chtějíc dodat odvahu jiným, jako první se poddal výprasku. Kdy zemřel jeden z vězňů, který pocházel z Pomořan, kněz  Frelichowský měl odvahu udělat pohřební obřad, co bylo v táboru zakázané a trestné, a za co dostal citelný výprask. 21. března 1940 v Zelený Čtvrtek a 24. března v Velikonoce kněz Frelichowský se zúčastnil připravení a sloužení mše. Obě měly místo v bloku kněží před ranním budíčkem a s udržením tajemství.
V Velký Pátek 22. března 1940 esesmany speciálně mučili kněze. Nařízeno jim klást se na zemí a lagerführer po nich šlapal a bil jich holí. Kněz Frelichowský utěšoval zmučených kněží slovesy svatého Pavla mluvíce o doplnění  „na vlastním těle to, čeho se nedostávalo utrpením Krista".

Během zatčení v Stutthofu kněz  Frelichowský pracoval také při vynášení mrtvol a v kamenolomech pobočného tábora Grenzdorf.    9. dubna 1940 transportem asi 1000 vězňů, kněz byl odeslán do koncentračního tábora Sachsenhausen. V tom táboru dostal přiděleno číslo 20966.
V Sachsenhausen kněze ponižováno a pronásledováno. Blokový karantény, kriminalista Hugo Krey, chtíc zesměšnit kněze Frelichowského před esesmany a spoluvězně, jmenoval ho svým biskupem, a nařídil při holení vlasů jako vnější známku nechávat na hlavě něco jako kněžská čepice. Kněz Frelichowský přijímal všechny šikanování v klidu. Po přenesení do bloku číslo 56 pracoval pří vykládání zboží z bárek a transportu cihel do nového krematoria. Kromě otrocké práce, celý čas řídil a rozvíjel duchovní život v táboru.
V polovině prosince 1940 kněze Frelichowského spolu z ostatní transportováno do KL Dachau, kde přežil čtyři roky ukončené mučednickou smrtí. V Dachau dostal přiděleno číslo 22492.

23. února 1945, nakažený tyfem a s zánětem plic, kněz Stefan Wincenty Frelichowský zemřel v bloku číslo 7. Za svolením vlády tábora jeho mrtvola byla ukázána na veřejný pohled v prosektorským sálu. Jednatel toho sálu, přátel kněze Frelichowského, student medicíny Stanisław Bieńka, na prosbu kněze B. Czaplińského jako ostatky odsekl jeho dva články prstů pravé ruky a vyhotovil také posmrtnou masku. Masku, do které uložil jeden článek prstu zakopáno na území tábora, a po osvobození předáno matce kněze, Martě Frelichovské. Druhý článek prstu zazděno v kostelu Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie v Toruni.  

V 1964 chelmiňský biskup, Kazimierz J. Kowalski, začal informativní zkoumání o svatostí života a heroických ctnostech kněze S. Frelichowského. Kongregace pro svatořečení předala v 1992 vedení výzkumů do Toruňské Diecéze. 18. února 1995 zkoumání zůstalo slavnostně ukončené.

V 1999 papež Jan Pavel II. blahořečil kněze Stefana Wincenta Frelichowského. V 1948 kněze Frelichowského posmrtně vyznamenáno Důstojnickým Křížem Řádu Obrození Polska, a v 1995 - Stříbrným Záslužným Křížem pro ZHP (Svaz polských harceřů). V Toruni jeho jméno obdrželo jedno náměstí. Jeho jméno obdržel také zvon kostela ve městě Jastrzębie.

Zdroj: Elżbieta Grot „Błogosławieni męczennicy obozu Stutthof” Gdańsk 1999. (Blahoslavené mučedníky tábora Stutthof, Gdaňsk 1999)

ws
Tłumaczenie: Magda Klimek 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz